Profile
Join date: May 2, 2022
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید برای افزایش سرعت

ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم سازی ساختمان ها بتنی و فولادی در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است، این موضوع باعث شده تا تعداد زیادی شرکت مقاوم سازی ساختمان امروزه در امر بهسازی لرزه ای سازه ها و تقویت سازه ها در برابر زلزله فعالیت ‌کنند.


برای مقاوم سازی ساختمان بعد از تماس کارفرما با شرکت مقاوم سازی و طرح مشکلات ساختمان، برای تعیین نوع

مقاوم سازی و اجرای آن، اقدامات لازم در چند مرحله انجام می شود. که به

این اقدام مراحل انجام مقاوم سازی ساختمان می گویند.


هدف از بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه است.. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی

عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده است.

امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می‌شود. اگر

تمهیدات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کاهش

دهیم.
از دیدگاه علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نیست. چرا که منظور از اصطلاح

مقاومت‌سازی به‌طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه

منظور بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله است.به همین دلیل اصطلاح

بهسازی و در حالت خاص برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح درست‌ تری است. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن میباشد. https://www.ariantiss.com/fa/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

nselfick1
More actions