@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto'); body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }
top of page
snapedit_1705072925997.png

NES's
Island

​CÙNG CÁC CON CHINH PHỤC KHO BÁU

Đồng hành cùng các con chinh phục các thử thách phía trước qua những khóa học

​Các chương trình đào tạo

IMG_9324.jpg

Tiếng Anh Thiếu Nhi

​Xây dựng nền tảng tốt nhất cho con em chúng ta

t12.jpg

​Khóa Học Phát Âm

​Học tiếng anh không bao giờ là muộn

26734203_1607587299328484_41059339233173965_n.jpg

Tiếng Anh Giao Tiếp

​Phát huy tối đa khả năng nghe - nói phản xạ

t12.jpg

​Lớp Bồi Dưỡng Ngữ Pháp

​Cải thiện kỹ năng nghe nói và làm bài tiếng 

t12.jpg

​Chứng Chỉ Quốc Tế

Hành trang ra thế giới
IELTS - TOEIC - TOEFL

t12.jpg

​Tiếng Anh Doanh Nghiệp

​Tự tin giao tiếp với các đôi tác nước ngoài

​KĨ NĂNG MỀM

​Không chỉ những khóa học mà các con còn được học thêm kĩ năng mềm thông qua ngoài khóa

​Kĩ năng giao tiếp

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Khả năng tự học

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Hoạt động ngoại khóa

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Xử lí tình hướng

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Thi đấu từ vựng

​Nối từ

​Chia đội thi

​LỢI ÍCH KHI HỌC Ở NES

​Tự Tin Giao Tiếp

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

​Báo Cáo Hàng Tuần

​Chứng Chỉ Cấp Quốc Tế

​MỘT TÀI KHOẢN # BÉ 

bg-ad.jpg

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

​Ba mẹ đăng ký để đăng ký nhận tư vấn

bottom of page